Co się dzieje z gruntem po ustaniu umowy dzierżawy?

Po zakończeniu umowy dzierżawy gruntu, spółka jest zobowiązana do demontażu instalacji tworzących farmę oraz do przywrócenia do stanu pierwotnego.