Czy umowa dzierżawy jest potwierdzana u notariusza i kto ponosi koszty związane z opłatami notarialnymi?

Podpisy na umowie dzierżawy potwierdza notariusz. Koszty związane z wizytą u Notariusza ponosi firma Optisol.