Jaki jest czas trwania umowy dzierżawy?

Umowę dzierżawy zawiera się na czas określony 29 lat.