Jakie grunty są poszukiwane?

  • Powierzchnia:  od 1,6 ha
  • Kształt regularny; szerokość wschód-zachód od 50 m
  • Ukształtowanie terenu: teren płaski
  • Klasa gruntu w przypadku gruntów ornych: IV-VI mineralne
  • Sieć energetyczna: linia SN (15 kV lub 20 kV) w odległości do 500 m.
  • Droga dojazdowa: bezpośrednie sąsiedztwo publicznej drogi dojazdowej umożliwiającej transport > 20 t
  • Cechy dodatkowe: brak obiektów i elementów zacieniających; brak konieczności niwelowania terenu; brak konieczności przeprowadzania wycinki drzew wymagającej zgłoszenia