Kiedy rozpoczyna się płatność za wydzierżawiony grunt?

Płatność za dzierżawę rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia budowy farmy.