Jakie są korzyści podpisania takiej umowy? Dzisiaj to „hektar pracuje” na Ciebie.

  • stały zysk z tytułu opłaty dzierżawy gruntu za hektar przez 29 lat,
  • kwota dzierżawy powiększana jest corocznie o wskaźnik waloryzacji GUS,
  • możliwość zagospodarowania nieużytków rolnych,
  • możliwość korzystania w pełni z gruntu, pobierania dopłat do momentu budowy farmy,
  • pozostają Państwo w dalszym ciągu właścicielem działki.